Különleges összeállítás készült a női pénzügyek világáról

Kulturális különbségeinktől függetlenül elmondható, hogy történelmünk során a férfiak  birtokolták a világ vagyonának nagy részét, és ők voltak a fő kenyérkeresők is. Ez a valóság szép  fokozatosan elkezdett átalakulni, majd az utóbbi években rohamosan a nők is utat törtek  maguknak a vagyonos pozíciók felé. A 2013 utáni 5 évben 46 százalékkal növekedett a  dollármilliárdos nők száma globálisan, és ez a tendencia azóta is tart. Immár a globális vagyon  mintegy harmada a nők kezében van.  

2020 év végén egy különlegesen átfogó és exkluzív tanulmánnyal rukkolt elő a Blochamps  Capital Pénzügyi Tanácsadó cég, ami mélységeiben tekinti át a vagyonos nők befektetési  viselkedését, pszichológiáját, és azokat a piaci lehetőségeket, amelyek ezen a téren többé kevésbé kihasználatlanok hazánkban is. Szakmai háttérként most a vezető hazai privátbanki  business intelligence, monitoring tanácsadó cég új elemzését használtuk, kiindulva a hazai és  nemzetközi vagyonos hölgyek helyzetéből.  

„Kíváncsian vágtunk bele a feladatba. Mindenek előtt furcsa volt szembesülni, hogy a témakörről ilyen  mélységben összegző tanulmány még nem készült korábban. Jelentős méretű és mélységű lett végül  az anyag, tényleg sokkal komplexebb lett a feltárás, mint eredetileg terveztük, azaz erre a munkánkra  joggal büszke mindhárom kolléganőm, akiknek a fejéből kipattant tavasszal, hogy érdemes lenne  úttörőnek lennünk egy ilyen egyedülálló összegzéssel. Ráadásul sokkal többre bukkantunk mind  kihívását, mind eredményeit tekintve a témában, mint számítottunk. Örülök utólag, hogy meggyőztek,  hogy vágjunk bele.”- mondja a cég ügyvezetője, Karagich István. A téma nem is lehetne aktuálisabb,  már a globális vagyon mintegy harmada a nők kezében van. Az általuk kezelt vagyon ugyanezen  időszak alatt 26 százalékkal növekedett, és elérte a 871 milliárd dollárt. A nők azonban teljesen más  módon gondolkodnak befektetéseikről és más elvárásokat támasztanak a pénzügyi tanácsadókkal,  szolgáltatásokkal kapcsolatban, mint a férfiak. “Sem világszinten, sem Magyarországon nem mehetünk  el amellett a tény mellett, hogy a nők pénzügyi ereje markánsan nő. Ez egy piaci rés, egy óriási  lehetőség, vagy legalábbis rövidesen az lesz. Hibát követ el az a bank vagy pénzügyi szolgáltató,  amelyik megfeledkezik erről.”  

A globális női vagyon legnagyobb része – több, mint 35 000 milliárd USD – az észak-amerikai régióhoz  köthető, a toplista második helyén pedig Nyugat-Európa (14 000 mrd USD) következik Ázsia előtt (13  000 milliárd USD). Az adott régió teljes vagyonának arányosan legnagyobb részét – több, mint 37  százalékát – szintén Észak-Amerikában birtokolják a nők, ezt a régiót azonban Ausztrália, Óceánia és  a csendes-óceáni térség követi 32,8 százalékkal. S bár a vagyonos nők száma Ázsiában nő a leggyorsabb  ütemben, ez a térség csak a harmadik helyet foglalja el a világ régiói között: a női vagyonok részesedése  itt 32,2 százalék a teljes régiós vagyontortából. 

2019-ben a hölgyek 70 ezer milliárd dollárnyi vagyont birtokoltak, jövőre akár 72 ezer milliárd dollár  értékű globális vagyont irányíthatnak, 2023-ra pedig már az összvagyon 34,2 százaléka összpontosul  majd női kézben, azaz a 271 ezer milliárd dolláros összvagyonból 93 ezer milliárd. Összességében a  női vagyonosok nemsokára évente 5 ezer milliárd dollárt adnak hozzá a globális vagyonhoz.  

A tanulmány rámutat, a következő években az is változik, hogyan jutnak vagyonhoz a nők: míg  korábban az öröklés volt a legjellemzőbb, ma már 68 százaléka önerőből jutott pénzhez, 18,2  százalékuk öröklés és önerő által, 13,9 százalékuk pedig csak öröklés által. 

Érdekes megfigyelés, hogy a statisztikák szerint azok a hölgyek kifejezetten nagyobb eséllyel jutnak  önerőből nagy vagyonhoz és válnak sikeres üzletasszonnyá, akiknek nincs meg a férj által már  megteremtett biztonságos anyagi hátterük. A vagyontranszfer, a női vállalkozók és a női menedzsment  tagok számának gyarapodása révén a női VHNWI (Very High Nethworth Individuals, vagyis 5-30m USD  közötti vagyonnal rendelkezők) populáció növekedésére számíthatunk a jövőben. 

Női befektetői attitűd 

A masszív ütemű női vagyonosodás új kérdéseket vet fel a vagyonkezelésben is, és a Blochamps Capital  elemzése egyértelműen rávilágít, hogy nemi különbségeink a befektetői mentalitásunkban egyaránt  megmutatkoznak. Sőt, mi több: jól látszik, hogy a nők növekvő pénzügyi erejével maga a befektetési 

piac is átalakul. A nők konzervatívabb befektetők hosszú távon, mint a férfiak. A női ügyfelek számára  egyébként jellemzően más kritériumok dominálnak a vagyonkezelési kiszolgálás során, mint a férfi  ügyfeleknek, sőt általánosabban érzékenyebbek a szociális ügyekre, de nem jelenti azt, hogy mindenki  szívesen fókuszál az ilyen befektetésekre!. Elsődleges vagyoni céljuk a pénz biztonságban tartása, ám  korántsem magát a kockázatot, hanem csupán a meg nem értett kockázatot kerülik, azaz a befektetési  döntéshez csak alapos információra van szükségük! Ugyanakkor tévedés azt gondolni, hogy a női  ügyfelek ne vágynának különlegesebb, extrémebb befektetési eszközökre, sőt, mi több: gyakran  elégedetlenek, amikor kizárólag kockázatkerülő ajánlatokat kapnak. A tájékoztatásban és a döntési  fázisokban kiemelten igénylik az alaposságot: inkább tények, nem pedig érzelmek alapján döntenek. 

Ennek alapvetően két oka van: egyrészt a nők reálisabbak az önértékelésben, így objektívebbek a  befektetési ismeretük szempontjából is. A férfiak körében tapasztalható túlzott önbizalom a vakmerő  pénzügyi eszközökhöz vezethet, vagyis a hozam hajszolásához, a magasabb szolgáltatói díjak  fizetéséhez és általában véve a kevésbé tájékozott befektetői stílushoz. Ennek tudható be, hogy a nők  befektetési hajlandósága 40 százalékkal alacsonyabb a férfiakénál. Az is érdekes tény viszont, hogy a  hölgyek jobban szeretnek megtakarítani, átlagosan a jövedelmük 9 százalékát teszik félre. A hölgyek  tovább mérlegelnek és kevésbé tűrik a bizonytalanságot. 

Másrészt azonban a megfontolt attitűd és a szerényebb pénzügyi ismeretek mellett ennek pénzügyi  céljaik és elveik is a háttérben állhatnak: a hölgyek részére habár kulcsfontosságú szempont a haszon,  a döntéseket végsősoron komolyan befolyásolják etikai tényezők, céljaik tekintetében pedig a nők  mindössze 5 százaléka szerint szimbolizálja a vagyon a sikert, 60 százalékuk szerint pedig inkább a  család biztonságát jelenti, szabadságot, önállóságot vagy lehetőséget a világ jobbá tételére. A vagyon  számukra jellemzően nem cél, sokkal inkább eszköz. 

A nők általánosan alacsonyabb kockázati toleranciája mögött tehát néhány egészen racionális indok  rejlik. (A megkérdezett hölgyek 70%-a nyilatkozta, hogy személyes megítélésük szerint átlagos vagy  átlag alatti a pénzügyekkel kapcsolatos önbizalma, 36% szerint pedig ennek köszönhetően lényegesen  inaktívabb, mint anyagi potenciálja engedné). A nőket tehát összességében a nemzetközi felmérések  szerint a kockázatoktól való félelem, az időhiány és a bonyolultság is akadályozza a befektetésekben.  Így a vagyonkezelők feladata, hogy megfelelően kommunikálják a lehetőségeket, egyéni tippekkel,  vizuális magyarázatokkal. 

Érdekes azonban megfigyelni, hogy a nők befektetési attitűdje korosztályonként markánsan eltérhet;  például a Baby Boomer hölgyekkel ellentétben a fiatalabb generációs hölgy ügyfelek inkább szeretik  átvenni az irányítást a pénzügyi döntésekkel kapcsolatban, mintsem egy vagyonkezelő szakemberre bízni azt, ám vakmerőségük nem cáfolja az általános tendenciát, miszerint meg kell adni minden alapos  információt a pénzügyi döntés meghozatalához.  

Kelet-Európában a hölgyek pénzügyi súlyát tekintve némiképp le vagyunk maradva a nemzetközi  trendekhez képest, ebben a térségben egyenlőre jóval kevésbé jellemző a nők ilyen ütemű pénzügyi  térhódítása, a meglévő szűk rétegen belül pedig inkább az öröklés, mint az önerőből felépített vagyon  a jellemző.  

„Hazánkban az idősebb vagyonosok körében vannak inkább hölgyek, hiszen ahogy egyre feljebb  megyünk a vagyonszegmensekben, ott egyre többen vannak, akik esetleg komolyabb vagyont  örököltek, és özvegyként vannak jelen a privátbanki szolgáltatóknál – mondja Karagich István. – Örökösként a fiatalabb generációkból is vannak persze hölgyek, de az önállóan karriert építő, önálló  számlával rendelkező és egyben önálló pénzügyi döntéseket is hozók aránya itthon még az igazán  vagyonos nők között is alacsony, jóhiszemű becslésem szerint legfeljebb 5-7 százalék a minimum 50  millió forint feletti számlabirtokosok szegmensében.”


No comments


Leave a comment